مقالات

منابع انسانی

جذب نیروی متخصص و کارآمد در پتروشيمی سراج گستران  رجال

 

sgrpetro.com

کنترل پروژه

پروژه های در دست اقدام پتروشيمی سراج گستران رجال

 

sgrpetro.com

شناسايي پيمانكار

در پروژه های سراج گستران رجال همراه ما باشيد

sgrpetro.com

اجرای طرح‌های ملی خودکفایی با هدف تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

شرکت پتروشیمی سراج گستران با شناسایی فرصت‌ها اقدام به مطالعه جامع زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در قالب طرح‌های زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در زیرشاخه‌های تولید محصولات پروپیلن، پلی پروپیلن کرده است
تولید با ظرفیت بالا
ایمنی مقدم بر كار
در مسير نوآوری
sgrpetro.com
در مسير خودکفایی